πολιτισμοσ

προτάσεις για τις υπάρχουσες δομές

φιλοσοφια

Ο Πολιτισμός είναι η ανάσα της κοινωνίας, ο χώρος όπου διαμορφώνονται ταυτότητες και δομούνται μοντέλα υγιούς κοινωνικής συνύπαρξης.

Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι το μέσο για να συνομιλήσει ο πολιτισμός με την κοινωνία και να αναπτύξει πυρήνες κοινωνικούς/πολιτισμικούς, αναγκαίους για όλους μας αυτή την δύσκολη περίοδο της κρίσης.

ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

Η Πράσινη Πόλη έχει στόχο αφενός να στηρίξει τις υπάρχουσες δομές που παράγουν πολιτισμό και αφετέρου να δημιουργήσει νέες, ενισχύοντας την πολιτιστική δράση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε αυτήν

Τα τελευταία χρόνια ο πολιτισμός στον Δήμο μας φυτοζωεί.

Διαπιστώνουμε:

  • Ανεπαρκή και χωρίς γνώση του αντικειμένου προεδρεία και συμβούλια, που αποδυνάμωσαν οποιαδήποτε προσπάθεια πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Χρόνια εγκατάλειψη του δημοτικού θεάτρου με βασικά ζητήματα ασφάλειας, έλλειψη βοηθητικών χώρων, μη συντήρηση των τεχνικών μέσων, κλπ.
  • Αποδόμηση των πολιτιστικών τμημάτων του Κε.Π.Α.Π., με κατάργηση πολλών από αυτά, χωρίς αντικατάσταση από άλλα και χωρίς ουσιαστική υπόσταση και παραγωγή έργου των υπολοίπων τμημάτων. Υπολειτουργία βασικών τμημάτων, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Βιβλιοθήκης, που λειτουργεί χωρίς την απαραίτητη στελέχωση.
  • Καταχρηστική παραχώρηση χώρων του Κε.Π.Α.Π. σε ιδιώτες, με αδιαφανείς διαδικασίες.
  • Σταδιακή αποδυνάμωση των εκδηλώσεων του Κε.Π.Α.Π.: σχεδόν ανύπαρκτες κατά την χειμερινή περίοδο, πρόχειρες και της τελευταίας στιγμής κατά την θερινή περίοδο. Εμφανή κενά προγραμματισμού εκδηλώσεων, που καλύπτονται ευκαιριακά από τους ανεξάρτητους πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς όλο και πιο συχνά.

Γι’ αυτό η Πράσινη Πόλη:

Θα στηρίξει τις υπάρχουσες δομές που παράγουν πολιτισμό.

Θα δημιουργήσει νέες με στόχο:
– την αφύπνιση της πολιτισμικής συνείδησης
– την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
– την συσπείρωση και ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών
– τη δυνατότητα συμπερίληψης όλων των πολιτών

δημοτικο θεατρο                         

Πλήρης ανακαίνιση και εξοπλισμός του Δημοτικού Θεάτρου «Θ. Θωμαϊδης». Δημιουργία πρόσβασης σε ΑμεΑ, που σήμερα απουσιάζει.

 

ΝΕΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟς ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δημιουργία προϋποθέσεων για την κατασκευή και νέου κλειστού χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων με καθολική προσβασιμότητα, εντός του αστικού ιστού.

μονιμοσ ανοιχτοσ χωρος εκδηλωσεων                         

Κατασκευή μόνιμου ανοιχτού χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων με καθολική προσβασιμότητα, με σύγχρονες και βιώσιμες εγκαταστάσεις.

 

ενισχυση υφισταμενων χωρων 

Ανακαίνιση, συντήρηση, παροχή καθολικής προσβασιμότητας στους ανοιχτούς και κλειστούς χώρους που υπάρχουν σήμερα στις Δημοτικές Ενότητες. Δημιουργία νέων πολυχώρων πολιτιστικών δράσεων, μετά από διαβούλευση με τους δημότες.

κε.π.α.π.

Αλλάζουμε τον τρόπο λειτουργίας του Κε.Π.Α.Π., ώστε να διασφαλίσουμε τη δημοκρατικότητα και αποτελεσματικότητά του: δημιουργούμε ξεχωριστές επιτροπές για κάθε αντικείμενο, που προγραμματίζουν, αξιολογούν και υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο Δ.Σ. του Κέντρου. Σε συνεργασία με τους προϊσταμένους και το προσωπικό, τα τμήματα του Κε.Π.Α.Π. αναβαθμίζονται, προσφέροντας έργο ουσίας και αισθητικής, ανοιχτό σε όλους τους δημότες.

Ανανεώνουμε τον παιδευτικό και συντονιστικό ρόλο του Κε.Π.Α.Π.: ενισχύουμε τα υπάρχοντα πολιτιστικά τμήματα, επαναλειτουργούμε τα αδρανή και δημιουργούμε νέα τόσο στην Πόλη όσο και στις Δημοτικές Ενότητες. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα.

Στηρίζουμε τις τοπικές παραγωγικές πολιτιστικές ομάδες και συλλόγους σε κάθε γειτονιά και κοινότητα του Δήμου. Θα επιδιώξουμε την επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ τους και με τα τμήματα του Κε.Π.Α.Π., ώστε οι δράσεις τους να είναι πολυπρισματικές και εξωστρεφείς.

δημοτικη βιβλιοθηκη

Στελεχώνουμε άμεσα με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό (βιβλιοθηκονόμων, μουσικοπαιδαγωγών, κοινωνικών λειτουργών, καλλιτεχνών κ.α.) προκειμένου να διευρυνθούν και να εμπλουτιστούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά, σε ενήλικες, σε ειδικές ομάδες κοινού (π.χ. ΑμεΑ). Επίσης, προγράμματα που θα απευθύνονται σε μετανάστες, με παροχή «φιλοξενίας», ενεργοποίησης και εν τέλει την κοινωνική τους στήριξη (μέσω προβολών, συζητήσεων, πολιτιστικών ανταλλαγών μουσικής, χορού, μαγειρικής).

Δημιουργούμε πρόγραμμα “Η Δημοτική Βιβλιοθήκη πάει στα χωριά!” σε μια διαδικασία διάδρασης και αλληλεπίδρασης με τις κοινότητες της περιοχής, με συμμετέχοντες μαθήτριες και μαθητές σχολικών τάξεων. Στόχος η δια ζώσης γνωριμία με τις τοπικές κοινότητες, τα στοιχεία ιστορικής και λαογραφικής τους εξέλιξης καθώς και τα πρόσωπα που φέρουν στοιχεία πολιτισμού και τεχνών (τεχνίτες, λαογράφους, λογοτέχνες κλπ.), μετά από προετοιμασία και μελέτη στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

φιλαρμονικη

Στηρίζουμε και αναδιοργανώνουμε το τμήμα της Φιλαρμονικής Κορίνθου. Δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να εκπαιδευτεί και να αναπτυχθεί σωστά το σώμα της φιλαρμονικής από τη βάση του.

Εντάσσουμε την διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους μουσικούς όλων των βαθμίδων.

Στοχεύουμε στην αναγέννηση του Φεστιβάλ Τζαζ, σε ετήσια βάση.

χορωδια

Ενισχύουμε και προβάλουμε τα εναπομείναντα τμήματα της «Παραδοσιακής Χορωδίας Ενηλίκων» και της χορωδίας «Πολύμνια», που εδρεύουν στην Κόρινθο και στο Χιλιομόδι, αντίστοιχα.

δημοτικη πινακοθηκη

Διευρύνουμε τις δυνατότητες επισκεψιμότητας, εξασφαλίζοντας καθολική προσβασιμότητα του χώρου. Αυξάνουμε τη συχνότητα και εμπλουτίζουμε τις περιοδικές εκθέσεις, καλλιεργώντας την εξωστρέφεια της Πινακοθήκης και σε άλλους εικαστικούς τομείς.

Διοργανώνουμε στοχευμένα σεμινάρια και προγράμματα πολλαπλής θεματικής (ζωγραφική, γλυπτική, κόσμημα, φωτογραφία κ.α.) για όλες τις ηλικίες.

ομαδα αστρονομιασ

Ενισχύουμε την πολύ δραστήρια Ομάδα Αστρονομίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Στηρίζουμε και προβάλουμε το έργο της, ώστε να γίνουν ακόμα καλύτερες οι δράσεις που διοργανώνει.

ανασυσταση αδρανων τμηματων

Επαναλειτουργούμε το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου και δημιουργούμε Παιδική και Εφηβική Σκηνή.

Ανασυγκροτούμε τουλάχιστον το τμήμα Παιδικής Χορωδίας, που καταργήθηκε μετά την παραίτηση της υπεύθυνης του τμήματος τον περασμένο χρόνο. Η σύγχρονη ιστορία της Κορίνθου είναι στενά συνδεδεμένη με την χορωδιακή τέχνη. Οι χορωδίες του Κε.Π.Α.Π. για πολλά χρόνια παρήγαγαν και εξήγαγαν πολιτισμό. Σημειώνουμε εδώ πως η Παιδική Χορωδία Κορίνθου, που λειτουργούσε από το 1987 ως το 2022, είχε και ξεχωριστό τμήμα για Α.Μ.Ε.Α.

Επιδιώκουμε την αναβίωση παλαιότερων τμημάτων επιμορφωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, όπως: Ζωγραφικής, Παραδοσιακών Χορών, Σκάκι κλπ., που θα φέρουν παιδιά και ενήλικες σε επαφή μεταξύ τους και με τις τέχνες.

λειτουργια νεων τμηματων

Κινηματογραφική λέσχη

Εγκαινιάζουμε τον θεσμό της δημοτικής Κινηματογραφικής λέσχης που θα προσφέρει στους δημότες την ευκαιρία να ανατρέξουν στην ιστορία του κινηματογράφου με επιλεγμένες ταινίες –ορόσημο, συζητήσεις διαλέξεις με κινηματογραφιστές.

Δημοτικός διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός

Καμία δημοτική αρχή δεν τόλμησε μέχρι σήμερα να υλοποιήσει αυτό που υπήρχε κατά καιρούς ως πρόταση από παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Το δημοτικό ραδιόφωνο είναι η φωνή των δημοτών και όχι εργαλείο επιρροής των δημοτικών αρχών. Η παράταξή μας θέλει να το κάνει πράξη.

Μόνο έτσι είναι δυνατή η προώθηση των καίριων θεμάτων του δήμου, όπου κύριο ρόλο θα έχουν οι δημότες.
Ο δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός θα στελεχωθεί από επαγγελματίες δημοσιογράφους για τη ροή του προγράμματος ειδήσεων, τα ρεπορτάζ, τις συνεντεύξεις που αφορούν τον δήμο και από εξωτερικούς συνεργάτες-παραγωγούς για τα ψυχαγωγικά- πολιτιστικά προγράμματα.
Ο σταθμός θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

συνδεση Κεντρου με την πολιτιστικη παραγωγη των Τοπικων Κοινοτητων

• Το Κε.Π.Α.Π. σε συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους συν-σχεδιάζει, συν-διοργανώνει και προγραμματίζει ένα πλάνο γνωριμίας με εξορμήσεις στις Τοπικές Κοινότητες, προωθώντας τα ήθη και έθιμα της περιοχής, τα τραγούδια, τους χορούς, αναδεικνύοντας τον φυσικό πλούτο και τα μνημεία και προβάλλοντας τα τοπικά προϊόντα ή εδέσματα στις ταβέρνες, καφενεία και μικρά μαγαζιά, κάθε περιοχής.

• Ο εκάστοτε τοπικός σύλλογος, αναλαμβάνει να συνοδεύσει και να ξεναγήσει τους φιλοξενούμενους επισκέπτες του σε μια σύντομη και βατή πεζοπορική διαδρομή στις φυσικές ομορφιές της περιοχής του, προβάλλοντας έτσι το περιβάλλον (ίσως γνωστοποιεί και πιθανά -ορειβατικού ενδιαφέροντος- μονοπάτια, ανοίγοντας άλλα παράθυρα στον αθλητισμό) και δίνοντας συγχρόνως την ευκαιρία στους επισκέπτες για ήπια άθληση.

• Η περιήγηση μπορεί να συνδυάζεται καταλήγοντας σε ένα θεατρικό δρώμενο ή έκθεση/παρουσίαση ή προβολή ταινίας/ντοκιμαντέρ ή άλλη εκδήλωση των εργαστηρίων του Κε.Π.Α.Π. (θεατρικό εργαστήρι, παραδοσιακοί ή σύγχρονοι χοροί, ζωγραφικής, μουσικής, φωτογραφίας, κινηματογράφου/ animation, ομάδας σινεφίλ, κλπ). 

φεστιβαλ και εκδηλωσεισ

Θέτουμε σε προτεραιότητα τη διοργάνωση Καλλιτεχνικών Φεστιβάλ και μεμονωμένων Πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια όλου του έτους, στο κέντρο της πόλης αλλά και περιφερειακά σε όλο το Δήμο.

Εκδηλώσεις που απευθύνονται σε κάθε ηλικιακή ομάδα και καλύπτουν όλους τους τομείς της καλλιτεχνικής δραστηριότητας (θέατρο, μουσική, χορός κ.α.) .

Στηρίζουμε και προβάλλουμε τους τοπικούς καλλιτέχνες και συλλόγους, όπως και νέους, ανερχόμενους δημιουργούς.

Διοργανώνουμε επιλεγμένες εκδηλώσεις με καταξιωμένους, σημαντικούς καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα.

Ενισχύουμε τις βιωματικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε όλους τους αρχαιολογικούς, μνημειακούς κλπ. χώρους ενδιαφέροντος, με συνέργειες με τους αντίστοιχους φορείς (Εφορεία Αρχαιοτήτων, Λαογραφικό Μουσείο, Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών κλπ.).

Καλοκαιρινό Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ

όλων των μορφών καλλιτεχνικής δραστηριότητας, με επίκεντρο τον άνθρωπο, που θα εστιάζει στην ποιότητα, στην αισθητική, στην εξωστρέφεια, στη συμπερίληψη, στην καινοτομία, στην άρτια οργάνωση..

Φεστιβάλ Θεάτρου 

Χειμερινό-Θερινό, με εμπλουτισμό από παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες για παιδιά, εφήβους, ερασιτέχνες και επαγγελματίες.

Φεστιβάλ Τζαζ 

Ένας παλιός θεσμός που πρέπει να αναγεννηθεί, με συμμετοχή σχημάτων της Φιλαρμονικής, ντόπιων καλλιτεχνών και καλλιτεχνών παγκόσμιας εμβέλειας. Θα δίνει βήμα σε νέους μουσικούς και θα δημιουργεί συνθήκες ώσμωσης με τη νεότερη τζαζ μουσική παραγωγή.

Φεστιβάλ MUΣΑ Concert Series

Ένας θεσμός που φιλοδοξεί να αποτελεί σημείο αναφοράς και πόλο έλξης, καθώς στοχεύει σε υψηλού επιπέδου μουσικές εκδηλώσεις, ενώνοντας τους διαφορετικούς μουσικούς κόσμους της pop, folk, κλασσικής και jazz μουσικής. (Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Κορίνθου)

Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής

Δίνουμε την ευκαιρία στις μπάντες και μουσικούς όλων των μοντέρνων μουσικών ειδών (ροκ, ποπ, ραπ, χιπ-χοπ κλπ.) που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας, να αναδείξουν το έργο τους και να έρθουν σε επαφή και να συμπράξουν με μπάντες και μουσικούς από όλη την Ελλάδα (καλοκαιρινοί μήνες).

Φεστιβάλ Παράδοσης και Μουσικών του κόσμου

Μουσική, χορός και προϊόντα, με τη συμμετοχή όλων των πολιτιστικών συλλόγων και δομών του τόπου μας. Συμπράττουμε και φιλοξενούμε ομάδες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, γνωριζόμαστε διαπολιτισμικά (ευρωπαϊκά προγράμματα, ανταλλαγές, εργαστήρια κλπ.).

Φεστιβάλ Καλλιτεχνών Δρόμου

Ένας δημόσιος χώρος εντός ή περιφερειακά του αστικού ιστού, με διαφορετικό θέμα κάθε φορά, μπορεί να μετατρέπεται σε χώρο έκφρασης δημιουργών από όλο το φάσμα των τεχνών, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών της street art, του graffiti, της φωτογραφίας πλαισιωμένα από μουσικά σχήματα, ακροβατικές ομάδες, χορευτές και dj, με workshop για μικρούς και μεγάλους.

Φεστιβάλ Αφήγησης – Παραμυθιών

Στο Δήμο μας δραστηριοποιούνται επαγγελματίες και ερασιτέχνες αφηγητές. Κρίνουμε ωφέλιμο να θεσπίσουμε το φεστιβάλ που θα μετακινείται στις τοπικές κοινότητες και θα μπορούν να το παρακολουθούν άτομα όλων των ηλικιών, σε πλατείες ή εσωτερικούς χώρους ανάλογα με την εποχή. Καλεσμένοι μας θα είναι αφηγητές και παραμυθάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Υποστηρικτικά προτείνουμε τη θέσπιση Εργαστηρίου Παραμυθιών στο ΚεΠΑΠ για μύηση στην τέχνη της αφήγησης και διοργάνωση εκδηλώσεων όλο το έτος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Υποψήφιος Δήμαρχος Κορινθίων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

korinthos@prasinipoli.com

6977184305

ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 82, ΚΟΡΙΝΘΟΣ