κοινωνικη πολιτικη

οι προτάσεις μας

ενισχυση της κοινωνικης συνοχης και αλληλεγγυης

Η δημιουργία μιας ανθρωποκεντρικής, συμπεριληπτικής και φιλικής προς τους πολίτες κοινότητας αποτελεί προτεραιότητα για την Πράσινη Πόλη.

Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί την κινητήριο δύναμη κάθε κοινότητας και μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Όντας δίπλα στους πολίτες και έχοντας επίγνωση των πραγματικών αναγκών της τοπικής κοινότητας, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή πολιτικών για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών, νέων αλλά και ευάλωτων ομάδων, με σκοπό να διασφαλίσει ότι κανένα μέλος της δεν θα μείνει αβοήθητο.

αναβαθμιση υφισταμενησ Διευθυνσης Κοινωνικης Προστασιας, Παιδειας και Πολιτισμου

Η Πράσινη Πόλη θεωρεί ως βασικό βήμα στην επιτυχή υλοποίηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα την αναβάθμιση και ένταξη όλων των δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, όπως το Κέντρο Κοινότητας, το συμβουλευτικό κέντρο γυναικών, τα Κ.Α.Π.Η στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. Θεωρεί επίσης απαραίτητη την μονιμοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού προσωπικού καθώς και την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών με επιπλέον επιστημονικό προσωπικό.
Έργο αυτής της αναβαθμισμένης πλέον διεύθυνσης θα είναι ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η αξιολόγηση των δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην ποιοτική μέριμνα και στην ευημερία του συνόλου των δημοτών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις και να αποφεύγεται η κατακερματισμένη εικόνα στις κοινωνικές παρεμβάσεις στην εφαρμοσμένη κοινωνική πολιτική του δήμου.

Έργο αυτής της αναβαθμισμένης  διεύθυνσης θα είναι ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η αξιολόγηση των δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην  ποιοτική μέριμνα και  στην ευημερία του συνόλου των δημοτών.

 

  • την έρευνα και καταγραφή κοινωνικών προβλημάτων του πληθυσμού κι ειδικότερα των ευπαθών ομάδων
  • το σχεδιασμό πολιτικών για την πρόληψη κοινωνικών αναγκών, την πληροφόρηση και την υποστήριξη των πολιτών
  • το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
  • την ανάπτυξη προγραμμάτων στήριξης της οικογένειας και προστασίας του παιδιού
  • την αξιοποίηση της τηλεματικής και της πληροφορικής τεχνολογίας (Η/Υ, Internet, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
  • τη διασύνδεση όλων των δομών και προγραμμάτων που υλοποιούνται από δημόσιους και άλλους φορείς με τον Δήμο
  • την από κοινού αξιοποίηση των υπηρεσιών μέσα από ένα τοπικό δίκτυο κοινωνικής πολιτικής προς όφελος των δημοτών
  • την ανάπτυξη προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας και ενίσχυση του ΚΕΠ υγείας, με διευρυμένα προγράμματα ψυχικής υγείας.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Προώθηση της συνεργασίας όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται με την τρίτη ηλικία και συγκρότηση ενός ενιαίου συνόλου αναβαθμισμένων υπηρεσιών, που θα προσβλέπει στην παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας προς τους ηλικιωμένους, αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού.
Η Πράσινη Πόλη στα πλαίσια αυτά θα προβεί στην:

• Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με προσανατολισμό στη πρωτοβάθμια φροντίδα και στη παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, με ενίσχυση του εξειδικευμένου προσωπικού όπως του κοινωνικού λειτουργού, του νοσηλευτή, του ψυχολόγου, φυσικοθεραπευτή, του ιατρού και του εργοθεραπευτή
• Ανάπτυξη προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, με στόχο τη ψηφιακή ενδυνάμωση, την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας
• Δημιουργία συμβουλευτικού σταθμού για τα άτομα με άνοια σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Σε συνθήκες πολλαπλών κρίσεων η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων ομάδων (ΑΜΕΑ, άστεγοι, ψυχικά ασθενείς, μακροχρόνια άνεργοι, Ρομά, μετανάστες., άτομα που ζουν με εισοδήματα κάτω από τα όρια της φτώχειας κ.α).
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής θα πρέπει να εκπονήσει ένα Κοινωνικό Σχέδιο Δράσης το οποίο θα περιλαμβάνει δράσεις όπως:

• Σύναψη ενός κοινωνικού συμβολαίου με σκοπό την κινητοποίηση των κοινωνικών φορέων ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας και υποστήριξης ευάλωτων δημοτών
• Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών-προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και ένταξης τους σε συνεργασία με φορείς υγείας-ψυχικής υγείας, κατάρτισης, εκπαίδευσης και εργασίας (όπως το Κέντρο Υγείας Κορίνθου, ΤΟΜΥ, το Γενικό Νοσοκομείο, το κέντρο πρόληψης Ν. Κορινθίας «Δίολκος», ΔΥΠΑ, Πανεπιστήμιο κλπ.)
• Δημιουργία Κέντρου Ημέρας για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.
• Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας / Παράρτημα Ρομά που έχει ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, η οποία βιώνει πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζει υπό ανεπίτρεπτες συνθήκες διαβίωσης
• Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας/Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ) με προγράμματα για μετανάστες και πρόσφυγες με στόχο την κοινωνική τους ενσωμάτωση και την προώθηση υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης
• Διεκδίκηση δημιουργίας συμβουλευτικού σταθμού σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ για τους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών
• Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας για νέους ανέργους, γυναίκες και μακροχρόνια άνεργους
• Ένταξη στο Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
• Συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη για την διεύρυνση του προγράμματος παροχής συσσιτίων σε άνεργους και αστέγους
• Δημιουργία κέντρου φιλοξενίας αστέγων
• Οργάνωση και διεύρυνση του εθελοντισμού

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προωθεί την ευημερία και την ασφάλεια των οικογενειών και των παιδιών τους.
Η ανάπτυξη προγραμμάτων στήριξης της οικογένειας και προστασίας του παιδιού, είναι επιβεβλημένη στην εποχή μας ώστε να προλαμβάνονται γεγονότα ενδοοικογενειακής βίας, ακραίας θυματοποίησης γυναικών και κακοποίησης – σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, σεξουαλικής βίας και βίας λόγω φύλου που δυστυχώς έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα. Η στελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών με επιπλέον επιστημονικό προσωπικό ( κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο. κ.α) κρίνεται αναγκαία ώστε να είναι έγκαιρη η πρόληψη, η διάγνωση και η παρέμβαση στα φαινόμενα ενδοοικογενειακός βίας.
Εξ αιτίας των ανησυχητικών διαστάσεων που έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια τα περιστατικά βίας με θύτες ή θύματα ανήλικους, Πράσινη Πόλη προτείνει:
• Δημιουργία Συμβουλευτικού Κέντρου υποστήριξης της οικογένειας-παιδιού
• Αναβάθμιση των υφιστάμενων δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών και σχεδιασμός κατασκευής νέων, σύγχρονων και λειτουργικών μονάδων
• Επέκταση του ωραρίου επιλεγμένων σταθμών τις απογευματινές ώρες ώστε αυτό να συμβάλλει στην εναρμόνιση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής των δημοτών
• Για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, παροχή αγαθών και υπηρεσιών για τα ζευγάρια που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν
• Ενίσχυση των βρεφονηπιακών σταθμών με εξειδικευμένο προσωπικό για την ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών και άλλων αναπτυξιακών διαταραχών των παιδιών
• Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αναδοχή ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις ιδρυματοποίησης παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο
• Συνεργασία των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου με τις σχολικές μονάδες ώστε να είναι έγκαιρη η παρέμβαση στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, παραμέλησης ή κακοποίησης ανηλίκων
• Ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών ώστε να εξασφαλίζεται ο εντοπισμός και να υπάρχει έγκαιρη παρέμβαση στην εκδήλωση κάθε μορφής βίας
Για παιδιά με Αναπηρία και νευρο-αναπτυξιακές ψυχικές διαταραχές
• Εξασφάλιση παιδικών κατασκηνώσεων κατά την καλοκαιρινή περίοδο
• Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), σε συνεργασία με Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ
• Δημιουργία αθλητικών Προγραμμάτων για ΑμεΑ και σύνδεσή τους με προγράμματα παρά-ολυμπιακού αθλητισμού
• Προγράμματα θεραπευτικής ιππασίας, θεραπευτικής κολύμβησης και μουσικοκινητικής αγωγής
Για τα παιδιά Ρομά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης- ενισχυτικής διδασκαλίας και παιδικών κατασκηνώσεων το καλοκαίρι

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η δημιουργία ενός προσβάσιμου και φιλικού περιβάλλοντος προς τα Άτομα με Αναπηρία απαιτεί πολιτικές και πρωτοβουλίες που θα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που βιώνουν και θα προωθούν την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία.
Οι προτεραιότητές μας:
• Η διασφάλιση ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, οι δρόμοι, τα πάρκα, τα κτίρια και άλλες υποδομές είναι προσβάσιμες για όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως αναπηρίας.
• Η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων που ενισχύουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναπηρία, τη μείωση του στίγματος, την αυτόνομη διαβίωση καθώς και τη ψυχοκοινωνική στήριξη τόσο των ατόμων με αναπηρία όσο και των οικογενειών τους
• Η ενθάρρυνση της διαβούλευσης με τα άτομα με αναπηρία για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την προσβασιμότητα, τις υπηρεσίες και τις πολιτικές
• Η τοποθέτηση συστήματος Seatrac στην παραλία για αυτόνομη πρόσβαση των ΑμεΑ και των ηλικιωμένων στη θάλασσα
• Η αύξηση των θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των γυναικοκτονιών στη χώρα μας, θεωρούμε πως ο Δήμος μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη ώστε να αποφεύγονται τέτοια θλιβερά συμβάντα. Για το λόγο αυτό προτείνουμε:

• Δημιουργία γραφείου Ισότητας των Φύλων
• Δημιουργία Ξενώνα γυναικών –θυμάτων βίας και των παιδιών τους σε συνεργασία με το ΚΕ.ΘΙ.
• Προγράμματα ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την βία κατά των γυναικών
• Νομική κάλυψη σε γυναίκες θύματα βίας σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ

Η στήριξη και συμμετοχή της νεολαίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινότητας με απαραίτητη προϋπόθεση τη δυνατότητα έκφρασης των απόψεων των νέων και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Προτεραιότητα λοιπόν στους νέους με τη δημιουργία χώρων πολιτισμού και έκφρασης, όπου θα ενθαρρύνεται η επικοινωνία, η συνεργασία και η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

• Δημιουργία Κέντρου Νέων (εφόσον η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποφάσισε τη διακοπή λειτουργίας του υφιστάμενου που υπάρχει στη πόλη μας), με νέα ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις
• Προτεραιότητα στην υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα σχολεία και προγράμματα ανταλλαγής νέων, προώθησης νέων καλλιτεχνών με μουσικές βραδιές, εκθέσεις ζωγραφικής, κ.λ.π.
• Συνεργασία φορείς που ειδικεύονται σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης των εξαρτήσεων και αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
• Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και ειδικά προγράμματα κοινωνικής και εκπαιδευτικής ενίσχυσης των μαθητών που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο
• Δημιουργία εθελοντικών ομάδων νέων για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας
• Σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων που αφορά νέους και νέες ηλικίας 14 έως 28 ετών ( Ν.3443/2006)
• Υποστήριξη των νέων για να ξεκινήσουν τη δική τους επαγγελματική σταδιοδρομία

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Υποψήφιος Δήμαρχος Κορινθίων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

korinthos@prasinipoli.com

6977184305

ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 82, ΚΟΡΙΝΘΟΣ